Regelgeving en ambities

voorziening

Regelgeving & ambities

Verordening Fysieke Leefomgeving

De beheersverordening is te vinden in de verordening fysieke leefomgeving en is van toepassing op de haven, de ten zuiden van de haven gelegen voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Riveer en Lingehaven
Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Riveer en Lingehaven stelt dat een toezichthouder Riveer en Lingehaven belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de VFL, Beheersverordening Lingehaven en APV Gorinchem.

Maximaal 2 weken in de zomer

In de passanten-periode van mei t/m september is het niet toegestaan om langer dan twee aaneengesloten weken in de Lingehaven te blijven liggen met een vaartuig. Deze regelgeving is hier na te lezen. Na 2 weken Lingehaven, moet je 2 weken elders vertoeven voordat je weer in de haven kunt komen liggen. Zo blijven we een echte passantenhaven, zonder vaste ligplekken.

Bijzondere bepalingen vissen in de Lingehaven

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken. In de wintermaanden is vissen toegestaan voor leden van de Hengelsportvereniging Gorinchem (verpacht viswater)

Magneetvissen

Magneetvissen in de Lingehaven is niet toegestaan. Dit is geregeld in de APV van Gorinchem, arikel 5:24a

Geen eendjes voeren

In de Lingehaven van Gorinchem willen we niet dat eendjes worden gevoerd of etensresten belanden op de steigers, de kade of in het water. Eendjes voeren lijkt een onschuldige bezigheid maar het trekt ongedierte aan. Het verbod bestaat om overlast te voorkomen.

Groenbeheer

Als onderdeel van de gemeente Gorinchem doet de Lingehaven aan duurzaam groenbeheer. Dit betekent dat onkruid langs de haven niet wordt bestreden met chemische middelen en dat de Gedragscode Flora- en Faunawet leidend is bij alles wat we doen op dit gebied.

People, planet, profit

Gorinchem vindt het belangrijk om na te denken over duurzaamheid, betrokkenheid in en met de gemeenschap en mensen kansen en uitdagingen bieden. Lingehaven sluit daarbij aan met een MVO duurzaamheidsverklaring Lingehaven
De gemeente Gorinchem kiest voor duurzaam met een plan van aanpak en een visie. Team Riveer en Lingehaven is 100% gemeente Gorinchem en natuurlijk sluiten we ons aan bij deze ambities op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd doen wij graag een stapje extra waar we kansen en mogelijkheden zien liggen.

Blauwe Vlag en Groene Wimpel

Lingehaven heeft sinds 2010 de Blauwe Vlag en sinds 2018 de Groene Wimpel. We moeten voldoen aan allerlei eisen en we doen ons best dat goed voor elkaar te krijgen. Stilstaan is niet ons streven. We zetten graag een stapje extra en blijven ons ook inzetten voor het behoud van de Groene Wimpel. Het is een bonuskaart bovenop de Blauwe Vlag onderscheiding. Daarvoor moeten extra stappen worden gezet, maar Lingehaven ziet daarin een uitdaging. De wens is om te shinen met Blauwe Vlag en Groene Wimpel.