Regelgeving en ambities

voorziening

Regelgeving & ambities

Beheersverordening Lingehaven

De beheersverordening is van toepassing op de haven, de ten zuiden van de haven gelegen voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren.

Maximaal 2 weken in de zomer

In de passanten-periode van mei t/m september is het niet toegestaan om langer dan twee aaneengesloten weken in de Lingehaven te blijven liggen met een vaartuig. Deze regelgeving is hier na te lezen.

Bijzondere bepalingen vissen in de Lingehaven

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken.

Groenbeheer

Als onderdeel van de gemeente Gorinchem doet de Lingehaven aan duurzaam groenbeheer. Dit betekent onder andere dat onkruid langs de haven niet wordt bestreden met chemische middelen en dat de Gedragscode Flora- en Faunawet leidend is bij alles wat we doen op dit gebied.

Duurzaam beleid

Gorinchem vindt het belangrijk om na te denken over duurzaamheid en heeft daarom ambities beschreven. De gemeente heeft een duurzaamheidsplan en als onderdeel van de gemeente Gorinchem sluit de Lingehaven zich daar bij aan.
MVO duurzaamheidsverklaring Lingehaven
De gemeente Gorinchem kiest voor duurzaam. De afdeling Riveer en Lingehaven is 100% gemeente Gorinchem en natuurlijk sluiten we ons aan bij deze ambities. tegelijkertijd doen wij graag een stapje extra waar we mogelijkheden zien liggen. De Blauwe vlag en Groene Wimpel halen als Lingehaven is daar een goed voorbeeld van.

Ambitie Blauwe Vlag en Groene Wimpel

Lingehaven heeft in 2020 voor de 10de keer de Blauwe Vlag behaald en hoopt voor de 3de keer de Groene Wimpel te behalen. Daarvoor moeten we voldoen aan allerlei eisen en we doen ons best dat goed voor elkaar te krijgen. Maar stilstaan is niet ons streven, daarom zetten we ook graag nog een stapje extra en proberen we ook de Groene Wimpel weer te halen. Dat is een bonus kaart bovenop de Blauwe Vlag onderscheiding.  Daarvoor moeten extra stappen worden gezet, maar Lingehaven ziet daarin een uitdaging. De wens is om te shinen met Blauwe Vlag en Groene Wimpel.