Regelgeving en ambities

voorziening

Regelgeving & ambities

Beheersverordening Lingehaven

De beheersverordening is van toepassing op de haven, de ten zuiden van de haven gelegen voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren.

Maximaal 2 weken in de zomer

In de passanten-periode van mei t/m september is het niet toegestaan om langer dan twee aaneengesloten weken in de Lingehaven te blijven liggen met een vaartuig. Deze regelgeving is hier na te lezen.

Bijzondere bepalingen vissen in de Lingehaven

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken. In de wintermaanden is vissen toegestaan voor leden van de Hengelsportvereniging Gorinchem (verpacht viswater)

Magneetvissen

Magneetvissen in de Lingehaven is niet toegestaan. Dit is geregeld in de APV van Gorinchem, arikel 5:24a

Geen eendjes voeren

In de Lingehaven van Gorinchem willen we niet dat eendjes worden gevoerd of etensresten belanden op de steigers, de kade of in het water. Eendjes voeren lijkt een onschuldige bezigheid maar het trekt ongedierte aan. Dat is uiteraard niet de bedoeling en vandaar dus ook dit verbod.

Groenbeheer

Als onderdeel van de gemeente Gorinchem doet de Lingehaven aan duurzaam groenbeheer. Dit betekent onder andere dat onkruid langs de haven niet wordt bestreden met chemische middelen en dat de Gedragscode Flora- en Faunawet leidend is bij alles wat we doen op dit gebied.

Duurzaam beleid

Gorinchem vindt het belangrijk om na te denken over duurzaamheid en heeft daarom ambities beschreven. De gemeente heeft een duurzaamheidsplan en als onderdeel van de gemeente Gorinchem sluit de Lingehaven zich daar bij aan.
MVO duurzaamheidsverklaring Lingehaven
De gemeente Gorinchem kiest voor duurzaam. De afdeling Riveer en Lingehaven is 100% gemeente Gorinchem en natuurlijk sluiten we ons aan bij deze ambities. tegelijkertijd doen wij graag een stapje extra waar we mogelijkheden zien liggen. De Blauwe vlag en Groene Wimpel halen als Lingehaven is daar een goed voorbeeld van.

Ambitie Blauwe Vlag en Groene Wimpel

Lingehaven behaalde in 2021 voor de 11de keer de Blauwe Vlag  en voor de 4de keer de Groene Wimpel. Daarvoor moeten we voldoen aan allerlei eisen en we doen ons best dat goed voor elkaar te krijgen. Maar stilstaan is niet ons streven, daarom zetten we ook graag nog een stapje extra en blijven we ons ook inzetten voor de Groene Wimpel. Het is een bonus kaart bovenop de Blauwe Vlag onderscheiding. Daarvoor moeten extra stappen worden gezet, maar Lingehaven ziet daarin een uitdaging. De wens is om te shinen met Blauwe Vlag en Groene Wimpel.