lingehaven@gorinchem.nl     0183 65 93 14
Winterligplek

Winterligplaatsen in hartje stad

Van oktober t/m april bieden we winterligplaatsen in de historische binnenstad. Je bent welkom met een recreatievaartuig. Het vaartuig mag niet gebruikt of bestemd zijn tot woning, je moet dus een woning hebben en ons dit woonadres elders kunnen geven. We hebben in de winter een speciaal maandtarief. Je kunt dus één of meerdere maanden in de Lingehaven liggen met een schip. Het wintertarief is mogelijk voor minimaal 30 dagen of meer. Het is ook mogelijk voor 41 dagen, maar niet voor slechts 17 dagen. De periode kan gestart worden op ieder gewenst moment dat er een wintertarief bestaat. Wij kunnen in de winter schepen tot ongeveer een lengte van 30 meter kwijt. Na april moeten alle winterliggers de Lingehaven weer verlaten, want dan zijn we weer helemaal passantenhaven.

Wintervoorzieningen

Voor onze wintergasten beschikken we over speciale water- en stroomvoorzieningen voor de winterse maanden. Ook het verwarmde voorzieningengebouw is voor onze havengasten beschikbaar. Ook kunnen gasten gebruik maken van de WIFI in de haven (in 2020 zal er ook bereik zijn bij de Visbrug en Korenbrug.)  Het is niet toegestaan in de Lingehaven om aan boord van schepen te stoken op houtkachels of allesbranders. (i.v.m. overlast)

Reserveren

Interesse in een winterligplaats? Bel dan met kantoor 0183 659 314 voor meer informatie of loop even langs wanneer je in de buurt bent. We bespreken dan wat mogelijk is. Mocht je willen komen dan vragen wij naast de gegevens eigenaar en schip, ook om: een recente foto van het schip, een kopie verzekeringsbewijs schip en een kopie identiteitsbewijs van de scheepseigenaar. Op basis daarvan wordt gekeken of je kunt komen. De indeling en toewijzing wordt door ons gedaan. Afrekenen gaat met ingang van 2020 via AanUit.net. Een aanvraag moet in AanUit.net ter zijner tijd worden aangevraagd en de Lingehaven kan dan de aanvraag dan goed gaan keuren.

Handig te weten bij winterligplek

Bij winterligplaatsen is de beheersverordening Lingehaven met een aantal aanvullende bepalingen van toepassing.

 • Onder winterligplaatsen wordt verstaan het langer dan twee weken aaneengesloten ligplaats innemen in de Lingehaven, in de periode van 1 oktober van een bepaald jaar t/m 30 april van het daarop volgende jaar.
 • Je kunt voor minimaal een maand reserveren in deze winterperiode.
 • De periode winterliggen kan ingaan op iedere gewenste datum in deze winterperiode en bestaat minimaal uit 30 dagen
 • Van mei t/m september is de Lingehaven een passantenhaven. In deze periode zijn er geen winterligplaatsen en alle “winterschepen” dienen de haven dan te verlaten.
 • Een ligplaats in de winter moet altijd aangevraagd en gereserveerd worden.
 • Na akkoord havendienst ontvang je een bevestiging van de Lingehaven. In AanUit.net kun je vervolgens je aanvraag gaan indienen. De werkwijze zal in goed overleg gaan met de Lingehaven. Daarna kun je zelf in AanUit.net bijhouden hoe het staat met je havengeld en je stroomgebruik. De kosten worden met automatische incasso of per factuur  verrekend. De rekeningen worden rond de 8ste van de maand verstuurd/geind
 • Wanneer je minder dan 30 dagen in de Lingehaven blijft liggen, zal toch de eerste maand volledig bij je in rekening worden gebracht. Er vindt geen terugbetaling plaats.
 • Bij gebruik van elektriciteit worden de kosten maandelijks verrekend.
 • De tarieven voor liggeld en vastrecht zijn maandtarieven waarbij dus ook een deel van een maand als een volle maand wordt berekend.
 • Bij aanvraag van een winterligplaats dien je het volgende te overleggen: bewijs van verzekering schip, een recente foto van het vaartuig en een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar van het schip.
 • Het is niet toegestaan om in de Lingehaven houtkachels / allesbranders aan boord te gebruiken