lingehaven@gorinchem.nl     0183 65 93 14
Winterligplek

Winterligplaatsen in hartje stad

Van oktober t/m april bieden we winterligplaatsen in de historische binnenstad. U bent welkom met een recreatievaartuig. Het vaartuig mag niet gebruikt of bestemd zijn tot woning, u moet dus een woning hebben en ons dit woonadres elders kunnen geven. We hebben in de winter een speciaal maandtarief. U kunt dus één of meerdere maanden in de Lingehaven liggen met een schip. Wij kunnen in de winter schepen tot ongeveer een lengte van 30 meter kwijt. Na april moeten alle winterliggers de Lingehaven weer verlaten, want dan zijn we weer helemaal passantenhaven.

Wintervoorzieningen

Voor onze wintergasten beschikken we over speciale water- en stroomvoorzieningen voor de winterse maanden. Ook het verwarmde voorzieningengebouw is voor onze havengasten beschikbaar. Voor de wifi verstrekken we maandcodes in deze periode. Het is niet toegestaan in de Lingehaven om aan boord van schepen te stoken op houtkachels of allesbranders. (i.v.m. overlast)

Reserveren

Heeft u interesse in een winterligplaats dan kunt u het beste bellen of een afspraak maken om langs te komen. We bespreken dan wat mogelijk is. Mocht u willen komen dan vragen wij naast de gegevens eigenaar en schip, ook om: een recente foto van het schip, een kopie verzekeringsbewijs schip en een kopie identiteitsbewijs van de scheepseigenaar. Op basis daarvan wordt gekeken of u kunt komen. De indeling en toewijzing wordt door ons gedaan.

Handig te weten bij winterligplek

Bij winterligplaatsen is de beheersverordening Lingehaven met een aantal aanvullende bepalingen van toepassing.

 • Onder winterligplaatsen wordt verstaan het langer dan twee weken aaneengesloten ligplaats innemen in de Lingehaven, in de periode van 1 oktober van een bepaald jaar t/m 30 april van het daarop volgende jaar.
 • U kunt per maand reserveren in deze winterperiode.
 • U kunt de maand laten ingaan op iedere gewenste datum in deze winterperiode
 • Van mei t/m september is de Lingehaven een passantenhaven. In deze periode zijn er geen winterligplaatsen en de “winterschepen” dienen de haven dan te verlaten.
 • Een ligplaats in de winter moet gereserveerd worden.
 • Na akkoord havendienst ontvangt u een bevestiging. Een reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. Als aanbetaling is het liggeld van de eerste maand van de huurperiode verschuldigd.
 • Bij annulering van de reservering vindt geen terugbetaling plaats. Om bovenstaande kosten te dekken kunt u een annuleringsverzekering af sluiten.
 • Bij gebruik van elektriciteit wordt maandelijks vastrecht in rekening gebracht.
 • De tarieven voor liggeld en vastrecht zijn maandtarieven waarbij dus ook een deel van een maand als een volle maand wordt berekend.
 • Betaling dient vooruit plaats te vinden: dus gelijk bij de start van een nieuwe maand
 • Betalingen worden op ons kantoor maandelijks betaald, liefst middels pin-betaling.
 • Bij aanvraag van een winterligplaats dient u de volgende zaken te overleggen: bewijs van verzekering schip, een recente foto van het vaartuig en een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar van het schip.
 • Het is niet toegestaan om in de Lingehaven houtkachels / allesbranders aan boord te gebruiken