lingehaven@gorinchem.nl     0183 65 93 14
Regelgeving en ambities

Beheersverordening Lingehaven

De beheersverordening is van toepassing op de haven, de ten zuiden van de haven gelegen voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren.
Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem

Bijzondere bepaling mbt vissen in de Lingehaven

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken.

Passagierschepen in de 2de voorhaven Gorinchem

In de 2de voorhaven is een steiger voor cruise schepen. Deze kan na reservering gebruikt worden.

Duurzaam beleid

Gorinchem vindt het belangrijk om na te denken over duurzaamheid en heeft daarom ambities beschreven. De gemeente heeft een duurzaamheidsplan en als onderdeel van de gemeente Gorinchem sluit de Lingehaven zich daar bij aan.
MVO duurzaamheidsverklaring Lingehaven
De gemeente Gorinchem kiest voor duurzaam. De afdeling Riveer en Lingehaven is 100% gemeente Gorinchem en natuurlijk sluiten we ons aan bij deze ambities. tegelijkertijd doen wij graag een stapje extra waar we mogelijkheden zien liggen. De Blauwe vlag en Groene Wimpel halen als Lingehaven is daar een goed voorbeeld van.

Blauwe Vlag en Groene Wimpel ambitie

Lingehaven hoopt om in 2020 voor de 10de keer de Blauwe Vlag te behalen en de 3de keer de Groene Wimpel. Daarvoor moeten we voldoen aan allerlei eisen en we doen ons best dat goed voor elkaar te krijgen. Maar stilstaan is niet ons streven, daarom zetten we ook graag nog een stapje extra en proberen we ook de Groene Wimpel weer te halen. Dat is een bonus kaart bovenop de Blauwe Vlag onderscheiding.  Daarvoor moeten extra stappen worden gezet, maar Lingehaven ziet daarin een uitdaging. De wens is om te shinen met Blauwe Vlag en Groene Wimpel.