lingehaven@gorinchem.nl     0183 65 93 14
Regelgeving en ambities

Beheersverordening Lingehaven

De beheersverordening is van toepassing op de Haven, de ten zuiden van de Haven gelegen Voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren.
Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem

Bijzondere bepaling mbt vissen in de Lingehaven

In de periode van 1 april tot 1 oktober is het verboden om vanaf de steiger te vissen. Het is ten alle tijden verboden vis op de steiger schoon te maken.

Passagierschepen in de 2de voorhaven Gorinchem

In de 2de voorhaven is een steiger voor cruise schepen. Deze kan na reservering gebruikt worden. Verordening gemeente Gorinchem passagierschepen 2018 .

Duurzaam beleid

Gorinchem vindt het belangrijk om na te denken over duurzaamheid en heeft daarom ambities beschreven. De gemeente heeft een duurzaamheidsplan en als onderdeel van de gemeente Gorinchem sluit de Lingehaven zich daar bij aan.
MVO duurzaamheidsverklaring Lingehaven
Beleidsplan duurzaamheid gemeente Gorrinchem waar wij onderdeel van zijn en ons dus geheel bij aansluiten

Blauwe Vlag en Groene Wimpel ambitie

Lingehaven hoopt om in 2018 voor de 8ste keer de Blauwe Vlag te behalen. Daarvoor moeten we voldoen aan allerlei eisen en we doen ons best dat goed voor elkaar te krijgen. Maar stilstaan is niet ons streven, eigenlijk willen we nog een stapje extra zetten en gaan proberen de Groene Wimpel te halen. Dat is een bonus kaart bovenop de Blauwe Vlag onderscheiding.  Daarvoor moeten extra stappen worden gezet, maar Lingehaven ziet daarin een uitdaging. De wens is om vanuit de Blauwe Vlag positie naar een Groene Wimpel te gaan groeien. Wanneer dat lukt weten we nog niet. Maar achter de schermen wordt druk gewerkt duurzaamheid goed in kaart te brengen en in de spotlights te zetten.