Kunst in de sluis

Kunst in Lingesluis

Voor zover ons bekend zijn wij de enige sluis in Nederland die een tentoonstelling heeft in de sluis. De Cultuurfabriek in Gorinchem  heeft werk van cursisten geselecteerd voor deze bijzondere open lucht tentoonstelling. Op 2 doeken zijn de kunstwerken afgedrukt en deze sieren aan weerszijden de muren van de Lingesluis Gorinchem. Leuk voor de scheepvaart die in de sluis ligt bij een schutting en er wordt een originele plek geboden aan cursisten om hun werk te laten zien. De Open Havendag is jaarlijks het moment waarop deze bijzondere expositie officieel geopend wordt. Dit jaar zal dit zijn op zaterdag 20 mei om 11.00 uur door wethouder Eva Jansen natuurlijk bij de Lingesluis.

Gedicht op sluisdeur

De organisatie van de poezie-route Gorinchem schrijft ieder jaar een dichtwedstrijd uit voor een nieuwe gedicht op de sluisdeur. Het gedicht wordt opgenomen in de poëzieroute van Gorinchem.  Mensen, die stad en sluis een warm hart toedragen worden uitgenodigd  een gedicht te schrijven. Het gedicht moest bestaan uit vier regels en een titel. Het meest aansprekende gedicht wordt dan door de jury gekozen en wordt net als de doeken op de muren, ook tijdens de Open havendag in het voorjaar officieel onthuld.
Het gedicht dat in 2016 gewonnen heeft en dus op de sluisdeur hangt is van Ad Uijterlinde.
Welk gedicht er vanaf mei 2017 wint, zal bekendgemaakt worden zaterdag 20 mei.

Levenskracht (2016)

Het leven is getij: geluk op hoge golven
stort zich in diepe dalen van verdriet.
Maar toch: waag steeds de sprong van wal naar schip,
vertrouw de boot en zie de diepte niet

Share