Handig te weten bij winterligplek

Bij winterligplaatsen is de Beheersverordening Lingehaven van toepassing en een aantal aanvullende bepalingen:

Onder winterligplaatsen wordt verstaan het langer dan twee weken aaneengesloten ligplaats innemen in de Lingehaven, in de periode van 1 oktober van een bepaald jaar t/m 30 april van het daarop volgende jaar.

U kunt per maand reserveren in deze winterperiode.

U kunt de maand laten ingaan op iedere gewenste datum in deze winterperiode

Van mei t/m september is de Lingehaven een passantenhaven. In deze periode zijn er geen winterligplaatsen en de "winterschepen" dienen de haven dan te verlaten.

Een ligplaats in de winter moet gereserveerd worden.

Na akkoord havendienst ontvangt u een bevestiging. Een reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. Als aanbetaling is het liggeld van de eerste maand van de huurperiode verschuldigd.

Bij annulering van de reservering vindt geen terugbetaling plaats. Om bovenstaande kosten te dekken kunt u een annuleringsverzekering af sluiten.

Bij gebruik van elektriciteit wordt maandelijks vastrecht in rekening gebracht.

De tarieven voor liggeld en vastrecht zijn maandtarieven waarbij dus ook een deel van een maand als een volle maand wordt berekend.

Betaling dient vooruit plaats te vinden: dus gelijk bij de start van een nieuwe maand

Betalingen kunnen contant of middels pin worden voldaan op ons kantoor.

Bij aanvraag van een winterligplaats dient u de volgende zaken te overleggen: bewijs van verzekering schip, een recente foto van het vaartuig en een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar van het schip.

Het is niet toegestaan om in de Lingehaven houtkachels / allesbranders aan boord te gebruiken


Share